Hệ thống máy móc

Hệ thống máy móc

  • MÁY CNC:

Số lượng: 03 máy          *           Khổ: 1.300 x 2.500        *          Công suất máy: 4,5kw

MAYCNC
1cnc-router-1325A

SAMSUNG DIGITAL CAMERA 48 IMGP6878
  • MÁY LASER KIM LOẠI:

Số lượng: 02 máy          *           Khổ: 1.300 x 2.500        *          Công suất máy: 4,5kw

Maycnc

Maycnc-2 maxb (9) Maxb 1 (15)

 

  • MÁY LASER PHI KIM:

Số lượng: 04 máy          *           Khổ: 1.300 x 2.500        *          Công suất máy: 4,5kw

MAY-LASER

SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA mika maxb (13)

 

  • MÁY HÚT NỔI:

Số lượng: 01 máy          *           Khổ: 1.300 x 2.500        *          Công suất máy: 4,5kw

may hut noi mica

Maxb 1 (5) MAXB7 Maxb 1 (2)
MAXB10623 MAXB2 MAXB 2014 HUYNDAI 3

 

  • KHẮC KIM LOẠI:

Số lượng: 02 máy          *           Khổ: 1.300 x 2.500        *          Công suất máy: 4,5kw

MaxB (4)

  Tem MaxB (45) Tem MaxB (6)

Bài viết cùng danh mục