KHÁCH HÀNG CHỌN QUẢNG CÁO TRẺ BỞI

  • Đội ngũ nhân sự

    Đội ngũ nhân sự

    04/04/2017
    Với quan điểm “Con người là yếu tố quyết định đưa đến thành công của một tổ chức”, QUẢNG CÁO THÀNH TUẤN luôn đặc biệt chú trọng đến đội ngũ nhân sự. Ngay từ ngày đầu họat động, QUẢNG CÁO THÀNH TUẤN đã xây dựng đội ngũ thợ quảng cáo tay nghề cao, chuyên nghiệp,trách nhiệm,..